loader

Avançament - Assemblea anual ordinària d'AETRAC

Tal i com s’indica als estatus, s’informa de la convocatòria per a l’ASSEMBLEA ANUAL ORDINÀRIA, que es celebrarà el proper dia 17 de setembre (dimarts) a les 15:30 hores en la primera convocatòria i a les 16:00 hores en la segona al HOTEL CAMPUS BELLATERRA:

Direcció: Vila Universitària Campus de la UAB
Població: Bellaterra
Telèfon: 93 580 83 53

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2. Informe de presidència relatiu a les activitats del 2018 i projectes per a 2019.
3. Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes de l’any 2018.
4. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost de l’any 2019.
5. Aprovació, si s’escau, de les altes i baixes d’associats.
6. Precs i preguntes.

Com sempre, en l’assemblea tindreu a la vostra disposició tota la documentació necessària.