loader

Avançament - Canvi en la catalogació de vehicles històrics

Ha entrat en vigor el RD 920/2017, el qual afecta als requisits per a poder catalogar un vehicle com a històric.
A partir d’ara, només es podran catalogar els vehicles que tinguin una antiguitat superior als 30 anys.

La normativa aplicable és:

L’organisme responsable per als tràmits: