loader

Avançament - Declaració de residus per a gestors de VFU

Com cada any, recordar que TOTS els productors de residus industrials, cal que en el 1er. Trimestre de l’any, presentin la DECLARACIÓ DE RESIDUS INDUSTRIALS (DARI).

Les empreses de descontaminació i desballestaments de vehicles fora d’ús, com a gestors de residus, cal realitzin la DECLARACIÓ DE RESIDUS INDUSTRIALS PER A GESTORS (DARIG).

En el cas dels desballestadors de VFU, així com les instal·lacions de fragmentació, la DARIG inclou un annex, que substitueix el resum anual de residus tractats.

Aquest document es pot presentar en línia a través del SDR i el termini de presentació finalitza el 31 de Març del 2019.
També recordar-vos que les vies de gestió han de ser concordants amb el Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus de Catalunya.

Com sabeu, AETRAC vam participar en la redacció del MANUAL D’INSTRUCCIONS PER COMPLIMENTAR LA DARIG DE VFU; que podeu descarregar directament de la nostra web.