loader

Avançament- Inspeccions ambientals a les empreses

Totes aquelles empreses incloses en l’Annex I.1 de la Llei 20/2009 (és a dir, que teniu autorització ambiental, no llicència ambiental), esteu incloses en un pla inspector ambiental (PLA D’INSPECCIÓ 2017-2019) de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya (DGQA)

Aquest pla es publica cada 3 anys i indica, mitjançant un programa, les empreses que durant aquell període han de superar, com a mínim, una inspecció.

Hem detectat que, a vàries empreses sòcies us estan incloent en el programa anys correlatius, i per tant, us obliga a passar la inspecció més d’una vegada cada tres anys.

Com que és un aspecte que volem treballar amb la DGQA, per tal de veure si podem evitar-vos algunes d’aquestes inspeccions, us demanem que:

Tots aquells socis, que heu hagut de passar inspeccions ambientals (que heu hagut de contractar a una Entitat Ambiental de Control) els anys 2017 i 2018, o bé, us requereixin de passar-la el 2019, ens feu arribar la documentació que heu rebut per part de la DGQA o l’OGAU. (NOMÉS LA DOCUMENTACIÓ ON US REQUEREIXEN PASSAR LA INSPECCIÓ)