loader

Avançament: Notícia errònia baixes en concessionaris

Davant algunes informacions que han aparegut els darrers dies, sobre la possibilitat que els concessionaris puguin donar de baixa els VFU, indicar-vos que:

Es tracta d’una noticia errònia, que creiem prové d’una confusió d’acord entre Faconauto i Azeler.

Tal com queda recollit en el RD20/2017, així com la Instrucció16/V-122, les baixes d’un vehicle al final de la seva vida útil (independentment del tipus de vehicle), no més poden ser tramitades en un CAT.

Al següent enllaç podeu descarregar el PDF.