loader

Avançament: Nous préstecs de l'Institut Català de Finances per a projectes d'Economia Circular

Us informem dels Nous préstecs de l'Institut Català de Finances per a projectes d'Economia Circular que es poden sol·licitar.

L'Institut Català de Finances (ICF) i el Departament de Territori i Sostenibilitat han treballat conjuntament per oferir préstecs a autònoms, empreses i entitats que facin inversions sostenibles i socialment responsables. Els préstecs, d’entre 500.000 euros i 10 milions, s’atorgaran a un màxim de 30 anys.

L’ICF ha posat en marxa una nova línia de préstecs per finançar projectes d’economia verda i circular, amb l’objectiu de facilitar el desenvolupament d’actuacions compromeses amb el medi ambient. Amb aquesta iniciativa, fruit del treball conjunt amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, el govern català pretén fomentar l’ús de  productes i materials que es mantinguin el major temps possible dins l’economia a través de la seva reutilització, reparació, remanufactura o reciclatge, reduint així la generació de residus i l’extracció de matèries primeres.

Els destinataris de la nova línia de finançament, denominada “ICF EcoVerda”, són tant empreses i entitats privades com públiques. L’import dels préstecs oscil·larà entre els 500.000 euros i 2,5 milions d’euros per privats i entre 2,5 M€ i 10 M€ per públics. En tots dos casos, es podrà finançar el 100% dels projectes.

Pel que fa al termini, els sol·licitants privats podran demanar el préstec a un màxim de 20 anys, i els públics, a 30, amb la possibilitat en tots dos casos d’un període de carència de fins a 2 anys.

La posada en marxa d’aquesta línia és una mostra més del compromís de la Generalitat i l’ICF amb la transició cap a un nou model econòmic on el reaprofitament de residus, l’estalvi energètic i la sostenibilitat en els processos productius passin a ser protagonistes. L’objectiu final, en la línia del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA), és millorar el benestar social i l’equitat social, reduir riscos ambientals i la pressió sobre els sistemes naturals, i harmonitzar el desenvolupament econòmic i el consum eficient de recursos.