loader

Avançament - Publicat el RD 646/2020 - Afectació als CAT

En data d’ahir es va publicar el RD 646/2020 de 7 de juliol, pel que es regula l’eliminació de residus mitjançant abocador (us l’adjuntem).

Aspectes importants que afecten a les instal·lacions de CAT:

  1. S’incrementarà el cost d’aquells residus que tenen com a gestor final l’abocador.
  2. Les instal·lacions que tinguin pendents de gestionar residus perillosos més de 6 mesos, seran considerats abocador.
  3. Les instal·lacions que tinguin pendents de gestionar residus no perillosos més de 2 anys o 1 any (segons si van a valorització o eliminació), seran considerats abocador.

Per tant, cal que continueu essent molt curosos a l’hora de mantenir l’obligació en la periodicitat de gestionar els residus.

RESIDUS PERILLOSOS: Màxim 6 mesos.
RESIDUS NO PERILLOSOS: Màxim 1 any si el destí és eliminació.  Màxim 2 anys si el destí és valorització.