loader

El medi ambient i el canvi climàtic incrementen el seu pes polític a Espanya

Font: Aclima.eus // 08.06.18

La preocupació mediambiental i la necessitat de prendre mesures per combatre el canvi climàtic i promoure i desenvolupar les anomenades energies alternatives són factors que cada vegada estan més presents no solament en l'estrat social, sinó també en l'àmbit polític. Com és obvi, es tracta d'una necessitat que ha de tenir plasmació en les polítiques de cada país i regió. En aquest sentit, és molt important i significatiu que en l'ordenació del nou govern espanyol s'hagi volgut donar un impuls a aquestes àrees dotant-les d'una major entitat mitjançant la creació d'un gran Ministeri de Medi ambient, Energia i Canvi Climàtic, el nom que pren el nou ministeri també és simptomàtic: Ministeri de Transició Ecològica.

Hem de tenir en compte que amb aquest canvi el Medi ambient centra l'acció d'un ministeri que aquests últims anys havia estat inclòs al costat d'Agricultura i/o Pesca, Alimentació. A més, en veure's acompanyat d'altres dues àrees com a Energia i Canvi Climàtic, és evident que l'acció ambiental i els factors relacionats amb les energies alternatives, l'economia circular i la lluita contra el canvi climàtic van a ser protagonistes dels esforços polítics del nou govern.

Dins dels desafiaments que afrontarà aquest ministeri de nova creació estaran, entre altres qüestions, el compliment dels compromisos d'Espanya adoptats amb la ratificació de l'Acord del Clima de París, les polítiques de canvi climàtic, la transició a nous models energètics i econòmics, l'adopció de mesures per aconseguir una economia menys depenent del carbó, així com la política ambiental d'aigua, biodiversitat, meteorologia i costes, entre altres competències.

Hem de recordar que l'executiu deixa com a tasca pendent la Llei de Canvi Climàtic, el text del qual estava pràcticament ultimat després d'un any d'elaboració entre els ministeris d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi ambient; el d'Energia, Turisme i Agenda Digital; i el d'Economia, Indústria i Competitivitat.

En altres països europeus, com França i Regne Unit, han agrupat les competències mediambientals al costat de les energètiques, buscant una transversabilitat que ajudi a complir amb els compromisos que la Unió Europea ha adquirit dins de l'Acord de París. Amb la creació d'aquest nou ministeri, l'Estat espanyol se sumi a aquesta tendència que té com a objectiu acompanyar la lluita contra el canvi climàtic amb la cerca del creixement econòmic i desenvolupament sostenible.

Teresa Ribera, prestigi internacional per a Medi ambient

L'elecció de la política encarregada de liderar aquest nou gran ministeri ha provocat moltes adhesions tant a nivell nacional com a internacional. Teresa Ribera és una política lligada des de l'inici de la seva carrera política als assumptes relacionats amb el medi ambient i que compta amb reconeixement i prestigi fora de les nostres fronteres.

Es tracta d'una veu molt respectada a nivell internacional, que fins i tot va arribar a estar en les travesses per dirigir la Convenció de Nacions Unides del Canvi Climàtic. A més, entre 2004 i 2008 va ser directora general de l'Oficina de Canvi Climàtic, per després passar a ser responsable de la secretaria d'Estat de Canvi Climàtic entre 2008 i 2011, al govern de José Luis Rodríguez Zapatero. Des de l'any 2014 és directora de l'Institut de Desenvolupament Sostenible i Relacions Internacionals, amb seu a París i que és un think tank, el paper del qual va ser molt rellevant per a la consecució de l'històric Acord de París, i fa uns mesos va ser triada una de les dotze representants de la Comissió Mundial de Geopolítica de Transformació Energètica, de l'Agència Internacional d'Energies Renovables.

El nomenament de Teresa Ribera ha tingut un bon acolliment entre les organitzacions ecologistes, ja que es tracta d'una experta reconeguda i respectada. En definitiva, una de les rèmores en el desenvolupament de les energies alternatives ha estat que políticament sempre han estat supeditades a ministeris d'Energia, en els quals la influència de les companyies energètiques tradicionals era molt alta. Teresa Ribera concita l'esperança que, ara la principal responsable política d'Energia sigui una persona convençuda que la lluita pel medi ambient no és un obstacle per a l'economia, sinó una oportunitat per desenvolupar models econòmics i energètics més eficaços, generadors d'ocupació i riquesa a l'una que respectuosos amb el medi ambient.