loader

Associació d'Empreses
de Tractament de vehicles
fora d'ús de Catalunya

QUI SOM

AETRAC_Picto_SOM

AETRAC, nascuda el maig del 2004, és una entitat que té com a missió agrupar  les empreses autoritzades per al tractament -descontaminació i desballestament- de vehicles fora d’ús (anomenats CAT – Centres Autoritzats de Tractament-) de Catalunya, per tal de defensar els interessos d’aquestes enfront l’entorn en el que es mouen i millorar la seva competitivitat en el mercat.

A l’actualitat, el 80% de les empreses de desballestament de vehicles de Catalunya estan associades a AETRAC, recuperant amb totes elles aproximadament el 95% dels vehicles que es donen de baixa en aquest territori. Les empreses associades són pioneres en la recuperació de vehicles dins l’Estat Espanyol, així com en la professionalització i informatització del sector.

Aportem el màxim valor als associats d’AETRAC, per formar un col·lectiu d’empreses amb mateixos interessos i objectius. Incidim en l’entorn econòmic i legislatiu en què les seves empreses es troben immerses.

Compromesos amb la societat mitjançant la preservació al medi ambient.

ELS NOSTRES OBJECTIUS

  • Posicionar el sector en els mercats canviants.

  • Defensar els interessos dels associats i representar el sector.

  • Fomentar les bones pràctiques empresarials.

  • Lluitar contra l’intrusisme i la competència deslleial.

  • Informar i formar els associats.

AETRAC_Picto_OBJECTIUS

LEGISLACIÓ

Informa't de la normativa actual

JUNTA DIRECTIVA

President

Sr. Josep Ma. Escolano

Reciclatges Escolano, SL

Vicepresident

Sr. David Jauset

Desguaces Gualda, SL

Secretari

Sr. Josep Trasserra

Autodesballestaments La Gleva, SL

Tresorera

Sra. Laura Adelantado

Autorec, SL

Vocal

Sr. Lars Jkeldsen

Desguace A. Bienvenido

Vocal

Sr. Magí Algueró

Desguaces M.A.R., SL

Vocal

Sr. Jordi Carretero

Autogruas Sant Jordi, SL

Vocal

Sr. Francisco Cruz

Modelauto Cash, SL

Vocal

Sr. Joan Fontanet

Desguaces Fontanet, SL

Vocal

Sra. Emilia García

Manuel Carqueijeda García

Vocal

Sra. Susanna Martínez

Planta Recuperadora 22, SL

Vocal

Sra. Ma. Josep Rodríguez

Desguaces del Bages, SL

Vocal

Sr. Lluís Tamayo

Tamayo Autodesguaces, SL

Assign a menu in the Left Menu options.