loader

Què oferim
als nostres associats?

ELS NOSTRES SERVEIS

AETRAC_Picto_11

Posicionar el sector en els mercats canviants.

Des del moment de la fundació d’AETRAC, l’associació busca situar els CAT de Catalunya en el nivell empresarial i industrial que es mereixen, aconseguint el reconeixement en tots els àmbits de la societat i legislatius, com a agent fonamental en el tractament de residus i, per tant, en la cura del medi ambient.

Defensar els interessos dels associats i representar el sector

La nostra missió és defensar els interessos del sector del tractament dels vehicles fora d’ús. Parlem amb una sola veu davant les administracions i altres agents. L'existència d'AETRAC permet a totes les empreses catalanes recuperadores de VFU accedir a avantatges i dialogar de forma conjunta amb tots els estaments. Creem un entorn favorable per al desenvolupament i la correcta aplicació de la legislació ambiental.

AETRAC_Picto_22

Fomentar les bones pràctiques empresarials.

Els CAT de Catalunya, com totes les empreses gestores de residus, han de prestar una atenció especial als aspectes ambientals, de manera que els seus processos han de ser un pas més en l’esforç per a la millora ambiental de les societats. Des d’AETRAC promovem i fomentem les bones pràctiques i el coneixement necessari, incidint en l’actualització tecnològica i jurídica.

Lluitar contra l’intrusisme i la competència deslleial.

Aportem solucions reals i lluitem perquè es compleixin les especificacions tècniques que s’exigeixen a les empreses gestores de residus. Tenint sempre presents els criteris de sostenibilitat i eficiència, ens preocupem per l’instrusisme dins del sector, perquè només puguin desenvolupar l’activitat els CAT que estan autoritzats per fer-ho.

AETRAC_Picto_4
AETRAC_Picto_5

Informar i formar els associats.

Informem els associats amb totes aquelles notícies i requeriments que li són d’interès i d’aplicació. A més, facilitem a les empreses associades tota aquella formació necessària per a un millor desenvolupament del negoci, ja siguin coneixements tècnics com pràctics. Ens involucrem en la millora continua per tal de complir la legislació ambiental.