loader

Avançament - Avantprojecte Llei de Residus i Sòls Contaminants

Tal com us esmentàvem en l’avançament anterior, des d’AETRAC, recopilant tots els comentaris que ens heu fet arribar, us confirmem que s’han entregat un conjunt d’al.legacions i comentaris al: Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados y por el que se deroga la Ley 22/2011, de 28 de julio.