loader

La nova Llei de Residus marcarà el futur del reciclatge a Espanya

El passat 21 de setembre, vaig assistir, com a directora general de FER, al costat de l'Associació Nacional de Gestors (ANGEREA), el Gremi de Recuperació de Catalunya i l'Associació Espanyola de Recuperadors Recicladors de Paper i Cartó (Repacar), a una reunió amb alts representants del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITERD) per a analitzar les al·legacions presentades per la indústria del reciclatge a l'Avantprojecte de Llei de Residus i Sòls Contaminats (APL), la fase de participació dels quals pública va finalitzar el passat 3 de juliol.

L'objecte del APL és transposar dues Directives comunitàries: la Directiva (UE) 2018/851, de 30 de maig de 2018, per la qual es modifica la Directiva 2008/98/CE sobre els residus (termini de transposició: 5 juliol 2020), i la Directiva (UE) 2019/904, de 5 de juny de 2019, relativa a la reducció de l'impacte de determinats productes de plàstic en el medi ambient (termini de transposició 3 de juliol de 2021).

Així mateix, el APL revisa i actualitza el règim jurídic aplicable als residus i als sòls contaminats establert en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, la qual es deroga.

En la trobada amb el director general de Qualitat i Avaluació Ambiental, Ismael Aznar Cano, i la subdirectora general d'Economia Circular, Margarita Ruiz Saiz-Aja, presentem una bateria d'al·legacions i cometaris en defensa dels interessos dels gestors de residus.

Referent a això, resulta encoratjador l'informe publicat el passat 30 de juliol per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), que “des de l'òptica de promoció de la competència i els principis de bona regulació” identifica una sèrie d'aspectes susceptibles de millora alineats amb les al·legacions realitzades per FER, com ara els referits a la fi de la consideració de residu, l'autosuficiència i proximitat de la xarxa estatal integrada d'instal·lacions, la declaració de servei públic, la constitució de fiances, avals i assegurances, l'accés a les diferents activitats mitjançant autoritzacions i comunicacions o la responsabilitat ampliada del productor.

L'objectiu que persegueix la indústria del reciclatge és que la nova Llei de Residus la situï a la ficom la solució a l'enorme repte plantejat per la Unió Europea en matèria de residus, després dels compromisos adquirits pels Estats membre, en lloc de com un problema. Un problema generat per nombroses normatives que fins avui han derivat en càrregues administratives desproporcionades, inacció de les autoritats davant la competència deslleial, disparitat de criteris entre les diferents comunitats autònomes, impostos afegits a la pròpia activitat de reciclar i un llarg etcètera de greuges que produeixen inseguretat jurídica i posen en risc la viabilitat econòmica d'un sector format majoritàriament per pimes.

[...]

Font: gestoresderesiduos.org // 26.10.2020