loader

La gestió de residus es el sector mediambiental que mes ocupació genera a Espanya

Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'economia ambiental, definida com a valor de les activitats associades a la protecció del medi ambient i la gestió dels recursos naturals, va representar en 2018 el 2,2% del PIB, cinc centèsimes més que en l'exercici anterior, amb un valor de 26.400 milions d'euros.

Així mateix, va generar 316.200 ocupacions, dels quals 115.000 corresponen a la gestió de residus, consolidant-se com el primer sector ambiental en creació de treball.
La gestió de residus és el sector mediambiental que més ocupació genera a Espanya.

El Valor Afegit Brut (VAB) associat a la producció de béns i serveis ambientals (d'ara endavant VAB ambiental) es va situar en 26.424,4 milions d'euros, un 5,5% més que l'any anterior, la qual cosa va suposar dos punts per sobre del creixement del Producte Interior Brut (PIB).

Les activitats amb un major pes en el VAB ambiental en 2018 van ser subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat, amb 10.200 milions d'euros (38.6% del total), i subministrament d'aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació, que va superar els 7.600 milions d'euros (28.9%).

Igualment, el subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat va ser l'activitat amb major repercussió en la taxa de creixement respecte a l'any anterior (1,868 punts), mentre que la construcció va ser la que menys va aportar (0,105 punts).

Les activitats econòmiques amb major ocupació ambiental van ser subministrament d'aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació, amb gairebé 128.000 llocs de treball (40,5% del total de l’ocupació ambiental) i el sector Serveis, amb una mica més de 74.000 empleats (23,5%).

Les variables recollides en el Compte de Béns i Serveis Ambientals (CBSA) es classifiquen també en funció del domini del medi ambient afectat. Així, el domini amb un major pes sobre el total del VAB ambiental generat va correspondre a producció d'energia a través de fonts renovables, amb més de 8.900 milions d'euros (33,8% del total), seguit de la gestió de residus, lleugerament per sota dels 6.000 milions (22,5% del total).

Font: Revista Economía Ambiental // 02.01.2020