loader

Més de 400.000 vehicles es desballesten de forma il·legal a Espanya a l’any

La fabricació de vehicles comercials i industrials a Espanya ha iniciat en negatiu l'any 2020. Segons ha afirmat l'Associació Nacional de Fabricants d'Automòbils i Camions (ANFAC), el mes de gener ha registrat un total de 52.752 unitats fabricades, el 2,5% menys que en el primer mes de 2019. Les principals causes d'aquest descens, ha indicat l'associació, són la producció d'un vehicle menys a les fàbriques espanyoles i el mal comportament dels mercats europeus, que han registrat importants caigudes. En aquest sentit, ha apuntat Anfac, les matriculacions de vehicles de menys de 5,1 tones a França han caigut el 9,3% i els lliuraments de vehicles pesants s'han reduït el 12,3%. A Alemanya, ha assenyalat la patronal automobilística, el descens de les vendes de camions ha arribat al 4,1% al gener. La matriculació d'aquesta mena de vehicles també ha descendit a Espanya el mes de gener.

Els vehicles comercials lleugers han seguit també aquesta tendència i la seva producció durant el mes de gener s'ha reduït el 2,1%, fins a les 28.178 unitats. El descens més important, ha assenyalat Anfac, s'ha produït en els industrials lleugers, que han tancat el primer mes de l'any amb un total de 1.711 unitats, la qual cosa ha suposat el 45,8% menys que el mateix mes de l'any anterior. Per contra, els vehicles industrials pesats han disparat la seva fabricació.

Pel que respecta a les exportacions de vehicles comercials i industrials, han caigut el 8,6% al gener i han aconseguit les 36.402 unitats lliurades fora d'Espanya. En aquest apartat, únicament els vehicles industrials pesats i els tractocamions han crescut en les unitats enviades, amb un increment del 76,5% i del 206,5% respectivament, segons les dades facilitades per l'associació. La situació de reculada que han sofert els vehicles comercials lleugers, amb una disminució del 4,3%, els furgons, que han retrocedit l’ 11,4% i, sobretot, els industrials lleugers, amb un fort descens del 73,1% han marcat el resultat global negatiu registrat en els vehicles comercials i industrials, ha destacat Anfac.

Avís a la DGT

Referent a això, la DGT ha adoptat una mesura que Aedra reclamava des de fa temps, que consisteix a enviar al titular del vehicle una comunicació en el moment en el qual s'anoti la baixa temporal, informant-lo sobre la seva situació legal i dels problemes en els pot incórrer si el seu automòbil fos mal utilitzat.

Aquesta mesura posa en guàrdia als propietaris dels vehicles perquè no siguin objecte d'engany. També informa els infractors de les seves responsabilitats. Aedra considera que aquesta iniciativa és encertada, així com un primer pas "decisiu" per erradicar aquesta problemàtica, encara que no sigui l'últim.

[…]

Font: diariomotor.com // 25.02.2020