loader

Avançament - Ajuts de l'Agència de Residus de Catalunya

Les convocatòries d’ajuts que actualment estan obertes en l’Agència de Residus de Catalunya:

AJUTS PER A PROJECTES DE FOMENT DE L’ECONOMIA CIRCULAR TES/1711/2019

Aquesta línia de subvencions té com a objecte el foment de projectes per a l'acceleració de la transició cap a una economia més circular a Catalunya, millorant l'eficiència en l'ús dels recursos materials i desacoblant el desenvolupament econòmic global del consum de recursos.

• Termini de presentació: 19.07.2019
• Dirigit a: A les empreses privades i agrupacions d’empreses privades que tinguin almenys un establiment operatiu ubicat a Catalunya.
• Més informació en aquest enllaç.

AJUTS A PROJECTES DE PREVENCIÓ, PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ I RECICLATGE DE RESIDUS INDUSTRIALS TES/1664/2019

És una línia de subvencions que té com a objecte el foment de l'execució de projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials i projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials.

• Termini de presentació: 21.08.2019
• Dirigit a: Empreses i agrupacions d'empreses amb centre operatiu a Catalunya.
• Més informació en aquest enllaç.