loader

Avançament - Control d'emissions a l'atmosfera: èxit de col·laboración d'AETRAC, GRC i DCQA

A finals de juliol del 2018, va entrar en vigor el Decret 139/2018, sobre els règims d’intervenció ambiental atmosfèrica.

Aquesta legislació indica que, la seva aplicació serà en aquelles activitat que, tinguin o no focus atmosfèrics, estiguin classificats dins els grups A, B o C del RD CAPCA (tots els gestors estan classificats en aquests grups).

Enfront el perjudici i poc sentit d’aquestes actuacions, des d’AETRAC i el GRC, vam comptar amb els experts de l’empresa ECONIA (que, fruit de la seva vinculació directa amb AETRAC, van actuar de forma completament desinteressada), realitzant una anàlisi de la situació, exposició i anàlisi tècnica per tal de ser presentada a la Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA).

Fruit de les actuacions i la bona col·laboració de la DGQA, s’ha publicat la nota aclaratòria on s’indica que:

Resten fora de l’àmbit d’aquests controls, tots aquells gestors de residus que no tinguin cap focus emissor a l’atmosfera i que en les seves llicència/autoritzacions no contemplin prescripcions sobre les emissions atmosfèriques.