loader

Avançament - Curs de gasos fluorats

El passat 29/10/2019, des d’AETRAC, es va dur a terme el curs de manipulador de gasos fluorats procedents dels vehicles al final de la seva vida útil.

Coneixements com el funcionament dels sistemes d’aire condicionat que continguin gasos fluorats d’efecte hivernacle instal·lats en vehicles de motor fins a la normativa ambiental corresponent en la recuperació d’aquests sense produir efectes nocius al medi ambient.