loader

Avançament - Finalització ajornament general controls sectorials en inspeccions ambientals

Bon dia,

Us informem el següent recordatori de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic en relació a l’ajornament general dels controls sectorials.

El 12 de maig del 2020, la DGQA va comunicar una pròrroga de vigència dels controls sectorials inclosos en les inspeccions ambientals integrades, degut al COVID19. En aquesta nota s’indicava que els controls sectorials que la seva vigència finalitzés durant l’estat d’alarma, es consideraven, de forma general, vàlids fins 3 mesos posteriors a la finalització de l’estat d’alarma (o pròrrogues).

D’acord amb l’exposat creiem necessari recordar-vos l’estat d’alarma per a la gestió de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 va finalitzar el passat 21 de juny de 2020. Per tant, el criteri general de l’ajornament establert en la nota de 12 de maig finalitza el proper 21 de setembre de 2020.