loader

Avançament - Modificació de l'Annex I del RD 20/2017

Benvolguts socis,

Us enviem la Orden PCM/831/2020, de 7 de septiembre, por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil.

Aquesta nova legislació no té cap afectació sobre els CAT, només sobre els materials a utilitzar en la fabricació de vehicles