loader

Avançament - Nova Llei de Canvi Climàtic - Catalunya

Us informem que s’ha publicat el DECRET LLEI 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables (DOGC 28-11-19).

Per a les activitats sotmeses a Autorització o Llicència Ambiental (és a dir, tots els CATs), és important l’article 4:

Article 4.- Implantació d'instal·lacions d'energies renovables en les activitats subjectes a autorització ambiental o a llicència ambiental.

La implantació d'instal·lacions eòliques de petita potència i solars en les activitats que disposen d'autorització ambiental o de llicència ambiental d'acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, té la consideració de modificació no substancial sense conseqüència per a les persones ni per al medi ambient. Aquestes modificacions han de figurar a les actes d'inspecció ambiental o de control periòdic.