loader

Avançament - Publicació bases ajuts R+D en projectes d’economia circular en l’àmbit dels residus

S’han publicat els ajuts a nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d'economia circular, específicament en l'àmbit dels residus.

OBJECTE DELS AJUTS:
Recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d'Economia Circular, específicament en l'àmbit dels residus.

BENEFICIARIS:
Empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim quatre anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut.

ACTUACIONS I DESPESES SUBVENCIONABLES:
Projectes de R+D industrial en Economia circular i relacionats amb la generació i gestió dels residus. Han de comportar nous processos o millora tecnològica dels existents.
Cal que la despesa mínima subvencionable sigui de 150.000 eur.

IMPORT DE L’AJUT:
Màxim 150.000 eur, tenint en compte:

REALITZACIÓ TRÀMIT SOL.LICITUD:
Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades al Canal Empresa.

TERMINI DE PRESENTACIÓ:
Pendent de publicació la convocatòria.