loader

Avançament - Curs seguretat en la desconnexió i manipulació de VE + VI

El passat 28/10/2019, des d’AETRAC, es va dur a terme el curs de seguretat en la desconnexió i manipulació de vehicles elèctrics i híbrids al final de la seva vida útil, en el qual es van seguir els següents punts:

• Precaucions i pautes a seguir per a la manipulació amb seguretat dels elements relacionats amb l’alt voltatge.
• Desconnexió del sistema d’alta tensió del Toyota.
• Desconnexió del sistema d’alta tensió de Renault.
• Components d’alt voltatge i sistema de desconnexió en BMW.
• Precaucions a tenir en compte en la manipulació i emmagatzematge de les bateries.
• Desconnexió in situ de 2 vehicles híbrids/elèctrics.
• Reciclatge i gestió de la bateria al final de la seva vida útil.