loader

És possible complir amb els objectius d'emissions mediambientals?

La Federació d'Associacions de Concessionaris de l'Automoció (Faconauto) considera que per a complir amb les "exigències mediambientals" europees, les matriculacions de vehicles dièsel d'última generació haurien d'incrementar-se en 20 punts percentuals l'any que ve i triplicar-se en el cas dels elèctrics.

Segons Faconauto, tal com es troba actualment el mercat, és "impossible" complir amb els objectius d'emissions de diòxid de carboni (CO2) imposats per Brussel·les per a 2020: una mitjana de 95 grams de CO2 per quilòmetre.

En aquest sentit, adverteix als fabricants de vehicles que "en cap cas" compliran amb la normativa d'emissions europea per mitjà de les auto matriculacions.

"Per a evitar les multes que pogués implicar l'incompliment d'aquesta normativa, els fabricants poden trobar la solució auto matriculant a través de les xarxes de concessionaris una gran quantitat de vehicles que no complirien amb els objectius abans de final d'any. Faconauto es mostra taxatiu respecte a aquesta opció i adverteix als fabricants que en cap cas compliran amb la normativa per mitjà d'aquestes auto matriculacions", assenyala el president de Faconauto, Gerardo Pérez.

Pérez ressalta que la normativa de Brussel·les és "molt exigent" i que s'estan volent accelerar els processos, però que "ni la tecnologia ni els compradors estan preparats". Així, opina que la transició cap a una mobilitat descarbonitzada ha de fer-se d'una forma "raonable i realista".

"Per a complir amb el calendari imposat, el vehicle elèctric per si mateix no seria la solució, ja que no està prou estès. A més, amb els atacs al dièsel, els models del qual d'última generació serien els que més ajudarien a complir amb els objectius d'emissions, s'ha produït una translació en les vendes als vehicles de gasolina que són els més contaminants quant a CO2. Tot això suposa que resulti gairebé impossible poder complir amb les exigències de Brussel·les, però la auto matriculació no seria en cap cas la solució", apunta Pérez.

Font: 20minutos.es // 20.10.2019