loader

Finalitza el projecte per a mesurar la petjada de carboni en el sector dels CAT

En data 04 de novembre s’ha realitzat el seminari per tal d’explicar a aquells CATs interessats, l’eina creada des del GRC i AETRAC, amb ajuda d’ECONIA i IKIngeniería, per tal de poder mesurar la petjada de carboni associada, tant a l’organització d’aquest sector del reciclatge, com als principals productes (peces de segona mà) que s’obtenen.

Amb aquesta eina, dissenyada específicament per a les instal·lacions de descontaminació i desballestament de VFU, s’aconsegueix disposar de l’indicador de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH) associades al cicle de vida (tant de servei, com de producte).

En el projecte, que ha tingut una durada de 6 mesos, s’ha anat informant periòdicament als CAT, sobre el seu desenvolupament i s’ha animat a participar a totes aquelles empreses que ho han desitjat, tant en la proporció de dades necessàries, com en la verificació final de l’eina obtinguda.

Aquest projecte i el seu resultat, pioners en l'àmbit europeu, ha finalitzat amb gran èxit i gran satisfacció tant per les associacions, com per les empreses implicades.