loader

Què és el que més falla quan et rebutgen en la ITV?

Un total de 20,7 milions de vehicles van complir amb el tràmit de la inspecció tècnica obligatòria (ITV) a Espanya durant l'any passat, al tancament de les dades facilitades per l'Associació Espanyola d'Entitats Col·laboradores de l'Administració en la Inspecció Tècnica de Vehicles (AECA-ITV), que engloba a 455 centres en tot el país.

La xifra representa un increment en les revisions del 2,52% respecte a l'exercici anterior, sent especialment preocupant que el 20,9% d'aquests vehicles (4,3 milions) van ser rebutjats en la primera inspecció per defectes considerats greus. Una tendència que es consolida a causa de l'envelliment constant del parc mòbil espanyol, ja que en 2017 el nombre d'inspeccions negatives va ser de 4,1 milions, sobre un total de 20,2 milions.

El fet que l'edat mitjana dels vehicles a Espanya se situï en 12 anys provoca que cada vegada siguin més els que han de passar el tràmit de la ITV, la qual cosa en opinió de Guillermo Magaz, director gerent de l'associació gremial, “suposa un problema des del punt de vista de la seguretat viària”. Com a referència, les dades de AECA-ITV apunten a un parc automobilístic entre vuit i nou anys d'antiguitat en països com França, Alemanya o Regne Unit. A Espanya, l'edat mitjana abans de la crisi estava sobre aquests vuit anys que es manté en l'entorn europeu.

Les ITV espanyoles van detectar durant el passat exercici 27,2 milions de defectes en els vehicles inspeccionats, dels quals 8,3 milions corresponien als catalogats com a greus, aquells que de manera automàtica impedeixen superar el tràmit. Per tant, els vehicles rebutjats presentaven de mitjana 2,5 fallades greus, una xifra elevada considerant que es tracta d'elements que en gran part afecten la seguretat viària.

I quins són els defectes greus més recurrents que es troben en les inspeccions tècniques? Un de cada quatre (24,9%) van correspondre a fallades en l'enllumenat i la senyalització; amb el 20,1% van aparèixer els que afecten els eixos, suspensions i pneumàtics; l'excés d'emissions contaminants es va detectar en el 16,2%, mentre que res menys que el 13,3% van presentar manques en un component tan essencial com els frens.

Dels 4,3 milions de vehicles rebutjats en la primera revisió van ser 4,0 milions els que van superar la segona després d'esmenar les fallades identificades, mentre que 375.000 van haver de repetir la ITV en una tercera o posterior ocasió.

Quant als vehicles més proclius a sofrir defectes greus es troben, precisament, els que sobre el paper més quilòmetres han de recórrer: camions, remolcs, semiremolcs, autobusos i furgonetes, amb percentatges de rebuig entre el 25% i 30%. Una altra dada inquietant és que el 20% del parc mòbil espanyol circula sense tenir la ITV en vigor, aconseguint aquest absentisme el 40% entre les furgonetes, la qual cosa es tradueix 2,2 milions d'unitats rodant sense les degudes garanties de seguretat.

Alguna cosa en el que posa l'accent Guillermo Magaz: “Si es té en compte que l'antiguitat mitjana de les furgonetes és de 16 anys, es donen tots els factors perquè la sinistralitat continuï augmentant en aquesta mena de vehicles, com demostren els informes referent a la DGT”.

Font: motor.elpais.com // 16.10.2019